Digital Excellence

Feb 2020 - Jun 2020

UX Design
Angular
Web Design
Adobe XD
Adobe Illustrator
Brandguide

Er worden op FHICT veel projecten gemaakt door zowel studenten als docenten. Deze projecten kunnen van alles zijn bijvoorbeeld kleine scripts, onderzoeksdocumenten, software projecten etc. Helaas blijven veel van deze projecten prive of onbekend bij een groter publiek. Het doel van het DeX platform is om al deze projecten beter vindbaar te maken en samenwerking te verbeteren.

De DeX groep bestond uit een groep van 13 delta studenten die verdeeld waren over twee teams, front-end en back-end. In 15 weken tijd zijn we van een idee naar een eerste volledige werkende beta versie gegaan. 

Ik heb voor DeX gewerkt in het front-end team. Wij zijn verantwoordelijk geweest voor de designs en de Angular front-end van de website.

Als Design team zijn we begonnen met het in kaart brengen van de doelgroep en de requirements vanuit de stakeholders. Daarna zijn we begonnen met het maken van kale wireframes zodat het back-end team ondertussen kon beginnen aan het opzetten van het CRUD systeem. Vervolgens hebben we de styling gemaakt en getest bij de users om vervolgens de eerste designs op te leveren. 

Tijdens het ontwerpen van versie 2 van de designs zijn we begonnen met de implementatie van versie 1 zodat we een prototype konden opzetten voor de stakeholders. 

Voor DeX heb ik het logo ontworpen en de basis van de designs gemaakt waar we als team aan verder hebben gewerkt. Daarnaast heb ik gewerkt aan onderzoeken, usertests en het implementeren van het design. Daarnaast heb ik gewerkt aan de mascotte de DeX Rex.

Om het project over te dragen aan het volgende team heb ik de benodigde documentatie gemaakt zoals de styleguide en een vervolgplan.
Hieronder zie je enkele van de designs en je kunt de DeX brandguidelines bekijken.

Momenteel wordt er nog steeds doorontwikkeld aan DeX door een nieuwe groep student op de website is te zien hoe de onderstaande designs de basis hebben gelegd voor doorontwikkeling. https://dex.software/home

DeX Logo design


Voor de front-end hebben we gebruik gemaakt van Angular 9 dat bestaat uit modulaire componenten. De front-end communiceert met de backend dat gebruikt maakt van .NET Core 3.1 dat onder andere gebruik maakt van de IdentityServer 4 framework om een connectie te maken met identity providers zoals Fontys of Surf.

Eerste versie van de homepage, gemaakt voor de Beta versie.

 

 


DeX "add new project" pagina waar je de source kan kiezen waar je project is geupload of handmatig je project kan toevoegen aan DeX.

 Het formulier dat automatisch word ingevuld met de gevonden informatie van de source site.

 

 


Project overzichtspagina waar je kan zoeken of filteren op projecten.

 

 

Enkele standaard elementen zoals modals en input fields uitgewerkt.

 

 

Concept versie 1 van de Dex Rex de mascotte van de DEX.