Quantified Student

Sep 2018 - Jun 2020

Dashboard
Angular
nudging concept
Web app
Webdesign

QS (Quantified Student) is een project waarbij een dashboard wordt gecreëerd dat net als Runkeeper, inzicht geeft in persoonlijke data en ontwikkeling. Met dit project willen we studenten de mogelijkheid geven om te reflecteren op hun eigen prestaties, en die van andere, zodat ze hierop door kunnen door ontwikkelen. 

Voor QS heb ik gewerkt aan het concept, de designs en user tests. Naast QS heb ik ook nog met een klein team onderzoek gedaan naar het nut van nudges (Nudging is een methode om met 'een klein duwtje in de rug' bepaald gedrag te bevorderen.) Hiervoor hebben we concepten bedacht die binnen het kader van QS passen. Deze concepten hebben we uitgewerkt tot een prototype en getest bij de doelgroep.

QS werkt ook aan het leggen van Data correlaties zoals bijvoorbeeld je aanwezigheid en je slaapritme wat voor invloed heeft dat op je cijfers. Deze data is alleen zichtbaar voor de student zelf en de student kan er zelf voor kiezen om deze data te overleggen met docenten/coaches vanwege privacy. 

 

 

Quantified Student logo ontwerp

Login pagina

 

Registratie pagina 1 persoonlijke informatie

 

Registratie pagina 2 Link devices

 

QS Main Dashboard met verschillende datavisualisaties van biometrische, school en persoonlijke data.

 

Settings pagina

 

Quantified student dashboard als integratie in Canvas. Canvas wordt gebruikt voor het bijhouden van les modules, projecten, cijfers en feedback van zowel peers als docenten. Het eind doel is om Quantified student als een integratie toe te voegen aan Canvas.

QS Nudging concept

In het concept dashboard zitten verschillende nudges verwerkt zoals een message die verteld of je binnen kort een deadline hebt, of hoe je er gemiddeld voor staat vergeleken met andere studenten of misschien dat je de laatste tijd slecht slaapt en dat je aanwezigheid daar door daald. Hierdoor kan een student bewust worden van oorzaken en gevolgen van bepaald gedrag of gewoontes.

Een andere nudge in dit dashboard is de styling, de borders van de grafieken kleuren mee met de data. Aan de kleuren kun je dus eigenlijk al zien hoe je er als student voor staat. Deze styling kan per data verschillend. Het design hier onder laat 3 senario's zien de eerste is een student die goed presteerd, de tweede gemiddeld en de derde onder gemiddeld. 

QS nudging concept dashboard voor een student die heel goed presteerd.

 

QS nudging concept dashboard voor een student die gemiddeld presteerd.

 

QS nudging concept dashboard voor een student die matig presteerd.